Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Boodschap van commissaris

Andries Heidema, commissaris van de koning in Overijssel, heeft een video ingesproken voor kerkenraden in Overijssel. Hij gaat in op de coronacrisis en spreekt een bemoedigend woord om vol te houden. Hij realiseert zich dat er nog geruime tijd veiligheidsmaatregelen nodig zijn en mensen terughoudend moeten zijn met het bezoeken van kerkdiensten. Voor zijn tekst en zijn video klikken op het pijltje hieronder.

Commissaris: 'Help elkaar een handje'

We gaan toe naar een situatie dat de kerken verruiming van de mogelijkheden krijgen om diensten te beleggen. Ik wil u oproepen: laten we niet de grenzen opzoeken naar wat wel of niet past, maar laten we ruimhartig blijven bij wat past binnen de grenzen. Ik wil u vragen om op elkaar te letten, en ook op de mensen in uw eigen straat, in uw eigen buurt, in uw eigen dorp. Soms kan je zelf een handje helpen, soms is het belangrijk knelsituaties te signaleren richting gemeente of hulpinstellingen. Ik hoop dat we ook in de toekomst een provincie van naoberschap zijn.

Woorden van die strekking sprak commissaris Andries Heidema in een videoboodschap, die hij op verzoek van de protestantse classis Overijssel-Flevoland voor vertegenwoordigers van plaatselijke gemeenten van diverse denominaties heeft ingesproken. De protestantse kerkenraden en pastores en de oecumenische partners hebben met de e-flits inmiddels kennis kunnen nemen van de videoboodschap (klik hier).

Vertegenwoordigers van de classis kwamen eerder deze maand, op 5 juni, in een digitaal overleg bijeen met de commissaris van de koning in Overijssel Andries Heidema en met de chef van het kabinet Eiko Smid. Vanuit de classis namen deel aan het gesprek: de preses van de classis Hans van Solkema, de eerste scriba Jan Dirk Wassenaar en de classispredikant Klaas van der Kamp.

Andries Heidema prees de creativiteit van de kerken in de achterliggende periode. ‘Het functioneren van de gemeenschap leek wel stil te staan’, zo memoreerde hij. ‘Gelukkig zijn er creatieve oplossingen bedacht om eredienst vorm en inhoud te geven’. Hij signaleerde, dat de kwaliteit van de onlineverbindingen in de achterliggende tijd is verbeterd. En hij stelde optimistisch: ‘Inmiddels zijn de onlinediensten vormgegeven op een manier dat Hilversum er een puntje aan kan zuigen. Daarmee wordt bereikt dat het een blijvertje is’.

Net als de vertegenwoordigers van de kerk tijdens de digitale ontmoeting sprak de commissaris met waardering over de houding van RTV-Oost die de kerken ruimte biedt om op zondagochtend gedurende de coronacrisis registraties van kerkdiensten in de publieke ruimte te presenteren.

Tijdens het digitale overleg spraken kerk en overheid verder over de ervaringen tijdens de coronacrisis. De veiligheid van mensen vraagt om een offer van onder meer de kerken, zo stelde de kerkelijke vertegenwoordiging. De kerkgebouwen zitten al vanaf half maart dicht; er worden geen reguliere kerkdiensten gehouden. Alles gaat online en sinds 1 juni is er een beperkte toegang voor maximaal 30 mensen, en straks per 1 juli voor 100 mensen. Er is geen ruimte voor gemeentezang vanwege het besmettingsgevaar.

De provinciale overheid en de vertegenwoordigers van de kerk benoemden enkele plaatsen waar de crisis sterk werd ervaren. Afgesproken werd dat de commissaris een videoboodschap zou inspreken die naar de kerkenraden en de oecumenische partners zou gaan, bedoeld als bemoediging voor de mensen. Een ieder realiseert zich dat er nog een hele weg is te gaan en de discussies nemen toe doordat er een gedeeltelijke ontsluiting is. Mensen gaan dan al gauw vergelijken en genomen beslissingen bediscussiëren.

In het overleg kwamen nog meer thema’s aan de orde. Het ging onder meer over het monumentenbeleid, c.q. subsidies voor onderdelen van monumenten (klokken). Het thema armoede kwam aan de orde in relatie tot de armoedebarometer die de kerken eerder naar buiten brachten. De gesprekspartners realiseerden zich dat de coronacrisis een nieuw appel doet op solidariteit. In het gesprek kwam tenslotte de dorpskerkbeweging aan de orde. De insteek van de kerken loopt parallel aan de inzet van de overheid, die ook aandacht heeft voor de vitaliteit van de dorpsgemeenschappen.

Afgesproken werd dat de Kring van Kerken Overijssel, die op 30 september bij elkaar komt in Deventer (als de coronacrisis het toelaat), in 2021 welkom is in het provinciehuis. De commissaris zal dan ook deelnemen aan (een deel van) het gesprek.

Foto: Andries Heidema, commissaris van de koning in Overijssel